Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam, các đồng chí là thành viên Ủy ban kiểm sát VKSND tỉnh, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ trực thuộc cùng các thành viên Tổ nghiên cứu khoa học VKSND tỉnh Quảng Nam.

 Toàn cảnh hội thảo

Tại Hội thảo, các báo cáo viên của Tổ nghiên cứu khoa học lần lượt trình bày 2 nội dung nghiên cứu: “Thời gian tạm giữ, tạm giam có được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù khi cho hưởng án treo không?” và “Việc định tội danh đối với hành vi làm, sử dụng giấy tờ giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi nghe các Báo cáo viên trình bày nội dung, kiến nghị giải quyết, các đồng chí tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, cung cấp nhiều luận điểm để làm rõ, sâu sắc thêm cả về khía cạnh lý luận và thực tiễn đối với các chuyên đề nghiên cứu.

 Kiểm sát viên trình bày ý kiến thảo luận tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao sự nhiệt tình nghiên cứu của Tổ nghiên cứu; tinh thần trách nhiệm trong việc phản biện, góp ý của các đồng chí tham dự Hội thảo; đồng thời kết luận các nội dung liên quan đến chuyên đề nghiên cứu để triển khai thực hiện và kiến nghị với liên ngành cấp trên để hướng dẫn thực hiện.

 Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam kết luận Hội thảo

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam phải kết hợp giữa các hình thức đào tạo, trong đó có công tác tự đào tạo, vì vậy, việc tổ chức Hội thảo lần này còn là diễn đàn để các công chức cùng thảo luận, trao đổi nghiệp vụ, qua đó nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đây là điểm quan trọng làm nên sự thành công của Hội thảo.

Nguyễn Thị Hồng Loan
Nguồn: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/hoi-thao-khoa-hoc-giai-quyet-vuong-mac-va-kien-nghi-ve-phap-luat-hinh-su-112747.html