Tin mới nhất

Hơn 6.000 lao động ở Hội An được hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hội An, có 430 đơn vị thuộc đối tượng được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng kể từ ngày 1.10.2021 đến 30.9.2022, với số lượng hơn 4.300 lao động.

Đến cuối ngày 25.10, BHXH Hội An đã thực hiện hơn 20 đợt chi trả chế độ theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ cho hơn 6.800 người với tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

BHXH Hội An cũng vận động người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để thuận tiện cho việc nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 và giao dịch các chính sách liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế trong tương lai.

Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 và chi trả nhanh chóng, BHXH Hội An ưu tiên chi trả qua tài khoản cá nhân. Hiện nay, các ngân hàng tại Hội An hỗ trợ mở tài khoản cá nhân miễn phí.

H.L