Tin mới nhất

Không giới hạn địa lý tiêu dùng đối với hoạt động bán lẻ rượu

Bà Lê Thị Ngân Xuân (Quảng Nam) hỏi, thương nhân phân phối rượu có cửa hàng bán lẻ đã được cấp phép theo Giấy phép phân phối rượu, vậy thương nhân này có được quyền bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có địa chỉ nằm ngoài địa bàn của thương nhân phân phối rượu không?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, quyền của thương nhân bán lẻ rượu được quy định như sau:

Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Thương nhân bán lẻ rượu được bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép”.

Như vậy, quyền của thương nhân bán lẻ rượu là bán rượu cho tiêu dùng, Nghị định không giới hạn địa lý tiêu dùng đối với hoạt động bán lẻ rượu.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/khong-gioi-han-dia-ly-tieu-dung-doi-voi-hoat-dong-ban-le-ruou/447555.vgp