Tin mới nhấtY Tế - Giáo dục - Sức khỏe

Kiểm soát giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98 (ngày 8.11) về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định này sẽ góp phần kiểm soát giá dịch vụ xét nghiệm vốn dĩ khá chênh lệch giữa các đơn vị y tế trong thời gian qua, đặc biệt với dịch vụ xét nghiệm Covid-19.
Thời gian tới, mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 sẽ giảm sâu theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: X.H
Thời gian tới, mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 sẽ giảm sâu theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: X.H

Giảm hơn 50% giá xét nghiệm

Trước đó, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 16 về Hướng dẫn giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Để có thể quản lý giá xét nghiệm, Thông tư 16 đã quy định mức thanh toán tối đa dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm mà cơ sở y tế được thu và thanh toán.

Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán thì cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch thiếu vào nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Cho đến trước ngày 8.11, giá xét nghiệm vẫn còn nhiều mức do các cơ sở y tế công lập áp dụng thanh toán chi phí xét nghiệm theo phương thức thực thanh thực chi. Giá xét nghiệm được quy định gồm chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công cộng chi phí test xét nghiệm.

Trong đó, chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công sẽ được thanh toán theo cùng một một mức, giá chi phí xét nghiệm được thanh toán theo kết quả đấu thầu mua sinh phẩm.

Trong khi đó, đối với cơ sở y tế tư nhân theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở được tự quyết định giá dịch vụ xét nghiệm nhưng phải kê khai, công khai giá.

Tuy nhiên, từ ngày 10.11 khi Thông tư 16 của Bộ Y tế có hiệu lực, giá của các dịch vụ xét nghiệm được giảm đến hơn 50% đối với mỗi hình thức xét nghiệm. Cụ thể, giá tối đa khi thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh giảm còn 109.000 đồng/mẫu, trong khi trước đó là 238.000 đồng/mẫu. Mức thanh toán tối đa từ ngày 10.11 không quá 186.600 đồng/xét nghiệm.

Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR, nếu trước đây ở mức 734.000 đồng thì từ ngày 10.11, theo Thông tư 16, giá tối đa còn 538.000 đồng/mẫu đơn.

Để giảm chi phí, Thông tư 16 cũng hướng dẫn và quy định cụ thể việc thực hiện mức giá trong trường hợp gộp mẫu. Theo đó, khi xét nghiệm gộp mẫu, giá tối đa 538.000 đồng chia cho số mẫu gộp (nếu gộp 5 mẫu vào 1 xét nghiệm thì chia 5, gộp 10 mẫu thì chia 10). Mức giá này được áp dụng trong thời hạn từ 10.11 – 31.12.

Niêm yết công khai giá

Cùng với việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở y tế có trách nhiệm mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Ngoài Thông tư 16, Nghị định 98 của Chính phủ mới ban hành về quản lý trang thiết bị y tế sẽ giúp điều chỉnh, quản lý tốt hơn về giá test xét nghiệm và giá xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ảnh: X.H
Ảnh: X.H

Tại Quảng Nam, mức giá xét nghiệm ở các đơn vị, cơ sở y tế đều có chênh lệch nhất định. Điều này được lý giải do việc mua kit test xét nghiệm của nhiều công ty khác nhau, dẫn đến các mức giá dịch vụ cũng khác nhau, dao động từ 120.000 – 238.000 đồng/mẫu đối với test nhanh và từ 734 – 1,1 triệu đồng đối với test RT-PCR.

Mức giá chênh lệch giữa cơ sở y tế công lập và tư nhân do hiện xét nghiệm tại cơ sở y tế nhà nước được thu theo giá mua vào, còn tại các cơ sở tư nhân được quyền thu thêm phí về nhân lực và phương tiện.

Bắt đầu từ ngày 10.11, tất cả cơ sở xét nghiệm đều phải công khai giá dịch vụ của mình và tiến hành kê khai giá gồm giá vốn nhập khẩu hoặc giá vốn sản xuất, chi phí quản lý, chi phí đào tạo, bồi dưỡng, chi phí bảo hành, lợi nhuận dự kiến và giá bán cuối cùng. Đại diện Phòng xét nghiệm Thiện Nhân Tam Kỳ cho biết, đơn vị này đang làm lại giá dịch vụ xét nghiệm để công khai giá với người dân.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, Nghị định 98 đồng thời quy định các nhà phân phối giá sinh phẩm kit test xét nghiệm phải niêm yết, công khai giá mà nhà phân phối đó bán. Các doanh nghiệp ở lĩnh vực này phải giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết.

Dự kiến, Sở Y tế sẽ có các đợt thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới tại các cơ sở y tế trên địa bàn về việc thực hiện quy định về giá dịch vụ xét nghiệm, không để tăng giá dịch vụ bất hợp lý…

XUÂN HIỀN
Nguồn: https://baoquangnam.vn/y-te/kiem-soat-gia-dich-vu-xet-nghiem-covid-19-119846.html