Tin mới nhất

Nghiên cứu khu tái định cư phục vụ dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

Khảo sát đề xuất các vị trí, phương án đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 2397/UBND về việc giao nhiệm vụ tham mưu đềxuất phương án đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND thị xã giao trách nhiệm Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các địa phương liên quan tổ chức khảo sát đề xuất các vị trí, phương án đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam từ nguồn vốn ngân sách thị xã.

Đồng thời báo cáo UBND thị xã xem xét trước ngày 20/11/2021 để có cơ sở trình HĐND thị xã xem xét bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2021.

Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam có nguồn vốn đầu tư được phân bổ trực tiếp từ ngân sách Trung ương. (Ảnh: N. Tuấn).

Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh được HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt gần 500 tỷ đồng để thực hiện vào đầu năm 2021. Đây là một trong số dự án trọng điểm của Quảng Nam trong giai đoạn 2021-2024, với nguồn vốn đầu tư được phân bổ trực tiếp từ ngân sách Trung ương.

Quy mô đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ cầu vượt đường sắt đến cầu Quảng Đà với chiều dài khoảng 5,8 km, bao gồm: Đoạn từ cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu đến đường ĐT.605, chiều dài khoảng 1,5km.

Đoạn trùng với tuyến đường ĐT.605, chiều dài khoảng 1,5km: Giữ nguyên hiện trạng, với bề rộng nền đường 9m, mặt đường 8m; cắm mốc quản lý mặt cắt quy hoạch 27m. Đoạn từ đường ĐT.605 đến đầu cầu Quảng Đà, chiều dài khoảng 2,8km…

Cuối tháng 7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 1894/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn. Đây là hợp phần thuộc Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-thong/nghien-cuu-khu-tai-dinh-cu-phuc-vu-du-an-duong-vanh-dai-phia-bac-tinh-quang-nam-d169914.html