Tin mới nhất

Nhanh chóng đưa chính sách miễn, giảm thuế đến người nộp thuế

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam Ngô Bốn chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai ngay Nghị định số 92 vừa được Chính phủ ban hành ngày 27.10.2021 hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Đây là nghị định quan trọng để đưa Nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XV) sớm đi vào cuộc sống, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Cục Thuế tỉnh, dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nhất là hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, giải trí… Cho nên, Nghị định 92 ra đời có thể xem “liều thuốc” thiết thực trợ lực cho doanh nghiệp, người dân để khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chính phủ đã khẩn trương ban hành Nghị định 92 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế gồm: (i) Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019; (ii) miễn thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác) trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021; (iii) giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ trong các ngành nghề; (iv) miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020.

Nghị định 92 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406 là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cho công tác quản lý thu và cũng phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần khuyến khích sản xuất kinh doanh, phù hợp với xu thế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, bám sát các nội dung quy định của Nghị quyết 406, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật thuế và pháp luật chuyên ngành có liên quan. Mặt khác, đảm bảo nguyên tắc đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp, người dân sớm khôi phục sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, khi triển khai thực hiện Nghị định 92 dự kiến sẽ tác động giảm thu ngân sách khoảng 20 nghìn tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp, người dân lại có thêm nguồn lực tài chính để khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế khi đại dịch cơ bản được khống chế, là điều cần thiết phải làm để tái tạo nguồn thu cho ngân sách say này. Do vậy, Cục Thuế Quảng Nam đã nhanh chóng triển khai việc miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân theo Nghị định 92 để sớm được thụ hưởng chính sách của Nhà nước, và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021.

VĂN DŨNG