Núi Thành triển khai nộp thuế điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

UBND huyện Núi Thành vừa triển khai kế hoạch nộp thuế điện tử đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Tính đến ngày 26.9, Chi cục Thuế huyện Núi Thành đã hoàn thành việc xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nộp thuế điện tử. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 26.10, Chi cục Thuế huyện phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện, UBND 17/17 xã, thị trấn và các ngành liên quan trực tiếp tuyên truyền, phát tài liệu hướng dẫn nộp thuế điện tử đến các hộ, cá nhân kinh doanh.

Từ 27.10 đến ngày 5.11, huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh mở thẻ và cài đặt ứng dụng để thực hiện các giao dịch nộp thuế điện tử. UBND huyện Núi Thành sẽ thành lập tổ công tác xuống địa bàn đôn đốc, hướng dẫn trực tiếp người nộp thuế bắt đầu thực hiện nộp thuế điện tử trong thời gian từ ngày 27.10 đến 30.12.2021.

VĂN PHIN
nguồn: https://baoquangnam.vn/kinh-te/nui-thanh-trien-khai-nop-thue-dien-tu-doi-voi-ho-ca-nhan-kinh-doanh-117885.html

Miss. admin