PC Quảng Nam giảm hơn 33% thời gian mất điện của khách hàng

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19 khá nặng nề, nhưng tổng sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1,6 tỷ kWh, tăng 9,56% so với cùng kỳ năm 2020.
9 tháng đầu năm 2021, PC Quảng Nam giảm hơn 33 % thời gian mất điện của khách hàng so với 2020.
Công nhân PC Quảng Nam kiểm tra lưới điện. Ảnh: T.LỘ

Trong đó, điện cho công nghiệp tăng cao nhất 15%, điện cho sinh hoạt dân cư tăng 5,7%. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh các giải pháp, thời gian mất điện trung bình của một khách hàng trong 9 tháng giảm 8,3% so với cùng kỳ. Thời gian mất điện của khách hàng giảm hơn 33% so với năm 2020. Về chỉ số tiếp cận điện năng, PC Quảng Nam thực hiện 2,45 ngày/công trình, giảm 2,55 ngày so với kế hoạch (5 ngày).

Trong 9 tháng, PC Quảng Nam đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp nguồn lưới điện 110kV như: xây dựng mới đường dây 110kV mạch 2 Đại Lộc – Đà Nẵng, cải tạo đường dây 110kV từ Tam Kỳ đi Tam Thăng, mạch vòng đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An… Riêng công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, tỷ lệ khách hàng sử dụng 12 dịch vụ trực tuyến đạt 97,6%, trong đó 74% khách hàng giao dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

T.LỘ

Miss. admin