Tin mới nhất

Quảng Nam đặt mục tiêu giải quyết hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 45 ngày

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 116 ngày 24.9.2021 của Chính phủ và Quyết định 28 ngày 1.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Ảnh: D.L
Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Ảnh: D.L
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương vào cuộc, phối hợp thực hiện Nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động (LĐ) và người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Quyết định 28 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Theo đó, toàn tỉnh có hơn 3.137 đơn vị đang tham gia BHTN được hỗ trợ giảm mức đóng và hơn 162.000 người LĐ được hưởng từ Quỹ BHTN.

UBND tỉnh yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN đảm bảo đúng nguyên tắc, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

UBND tỉnh giao Giám đốc BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch, phân rõ lộ trình chi trả cho người LĐ ở từng đơn vị sử dụng LĐ trong thời hạn quy định, ưu tiên trước cho nhóm bị ảnh hưởng trực tiếp, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

Các sở, ngành phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp, hỗ trợ việc mở tài khoản cá nhân cho người LĐ đang tham gia BHTN tại các đơn vị sử dụng LĐ và người LĐ đã dừng tham gia BHTN nhằm khuyến khích chi trả hỗ trợ qua tài khoản cá nhân, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng các thủ tục tại ngân hàng để tiền hỗ trợ kịp thời đến với người thụ hưởng.

Cơ quan chủ trì là BHXH tỉnh đặt mục tiêu giải quyết chính sách theo quy định của Nghị quyết 116 trong vòng 45 ngày đối với người LĐ đang tham gia chính sách BHTN tại các đơn vị, kể từ ngày 1.10.2021 (quy định của Nghị quyết 116 là 90 ngày). Đối với người LĐ bảo lưu thời gian tham gia BHTN thì sẽ giải quyết theo đề nghị của người LĐ trong thời gian nhanh nhất so với quy định.

DIỄM LỆ
Nguồn: https://baoquangnam.vn/lao-dong-viec-lam/quang-nam-dat-muc-tieu-giai-quyet-ho-tro-bao-hiem-that-nghiep-trong-vong-45-ngay-118327.html