Tin mới nhất

Quảng Nam hỗ trợ 60 tỷ đồng cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch

Sáng 24/10, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 143.800 doanh nghiệp và người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.

Nhờ hỗ trợ kịp thời, nên người lao động vẫn an tâm công việc.

Trong đó, hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 41,929 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: 214,7 triệu đồng; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương: 1,614 tỷ đồng, người lao động ngừng việc: 66 triệu đồng, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 90 triệu đồng.

Đồng thời, hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: 1,626 tỷ đồng; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: 526,8 triệu đồng; hỗ trợ hộ kinh doanh: 1,713 tỷ đồng; hỗ trợ doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất: 646 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đã hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với số tiền 5,932 tỷ đồng; hỗ trợ người cách ly tập trung không thuộc đối tượng quy định tại Điều 25, Quyết định số 23/QĐ-TTg, ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo (theo quy định tại mục b, khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 8/2/2021 của Chính phủ) với số tiền: 5,323 tỷ đồng…

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/quang-nam-ho-tro-60-ty-dong-cho-doi-tuong-gap-kho-khan-do-dai-dich–670888/