Tin mới nhất

Quảng Nam kiểm tra, rà soát dự án khu phố chợ Chiên Đàn

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục đầu tư dự án (DA) Khu phố chợ Chiên Đàn (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh).

Ngày 18-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang vừa ký công văn về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục đầu tư dự án (DA) Khu phố chợ Chiên Đàn (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh).

Theo công văn, các hộ dân thuộc thôn Đàn Hà và Đàn Trung (xã Tam Đàn) đã có đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng về ảnh hưởng của DA Khu phố chợ Chiên Đàn đến việc thoát lũ cho khu vực dân cư phía Tây DA.

Dự án Khu phố chợ Chiên Đàn. Ảnh: TN

Sau khi xem xét, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND huyện Phú Ninh, Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam (chủ đầu tư) và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở TN&MT rà soát lại hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, yêu cầu chủ đầu tư bổ sung đánh giá khả năng ngập lụt khu vực xung quanh khi đầu tư hoàn thành DA vào báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đồng thời, các đơn vị lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan và tổ chức đánh giá bổ sung, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh (nếu có) để đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân khi hoàn thành DA.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở NN&PTNT chủ động làm việc, yêu cầu Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam và các sở, ngành liên quan cung cấp các hồ sơ, tài liệu; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá việc thoát nước, ngập úng (nếu có) sau khi dự án được đầu tư hoàn thành và báo cáo tỉnh trước ngày 30-9.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục đầu tư DA Khu phố chợ Chiên Đàn. Ảnh: TN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện DA.

Đồng thời, khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam làm việc với cộng đồng dân cư các thôn Đàn Hà và Đàn Trung.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp với UBND huyện Phú Ninh làm việc, tuyên truyền, giải thích, công khai các hồ sơ nghiên cứu, đánh giá liên quan cho các hộ dân trong khu vực.

Cùng với đó phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các sở, ngành, UBND huyện để kiểm tra, rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh (nếu có), đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân.

THANH NHẬT

nguồn: plo.vn