Tin mới nhất

Quy định thông tuyến khám chữa bệnh BHYT

Nguyễn Hoài An (tỉnh Quảng Nam) hỏi: Xin giải thích rõ hơn quy định về thông tuyến khám chữa bệnh (KCB) BHYT?.

BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 4, điều 22 Luật BHYT sửa đổi năm 2014, từ ngày 1-1-2016, người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, được hưởng 100% chi phí KCB theo mức hưởng. Như vậy, người có thẻ BHYT đi KCB tại trung tâm y tế tuyến huyện của bất kỳ địa phương nào trên cả nước đều được hưởng quyền lợi như đúng tuyến.

Cũng theo Luật BHYT, từ ngày 1-1-2021, chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với KCB BHYT được thực hiện. Theo đó, người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng (như đúng tuyến).

Ngoài ra, bà cũng cần lưu ý hiện nay, BHXH Việt Nam và ngành y tế đã thống nhất triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi KCB thay cho thẻ BHYT giấy. Do đó, bà nên cài đặt ứng dụng này trên điện thoại thông minh để tiện lợi cho việc KCB của mình.

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/cong-doan/quy-dinh-thong-tuyen-kham-chua-benh-bhyt-2021101718581817.htm