Tất cả 11 F1 của 5 ca Covid-19 ở xã Tam Hải âm tính lần 1

Sáng nay 16.8, ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành thông tin, tất cả 11 F1 của 5 ca Covid-19 ở xã đảo Tam Hải có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Hiện nay địa phương tiếp tục theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm lần tiếp theo. Ngoài các biện pháp đã áp dụng để phòng chống dịch bệnh tại xã Tam Hải, UBND huyện Núi Thành yêu cầu người dân nghiêm chỉnh thực hiện 5K, hạn chế tụ tập đông người…

 Nguồn: HOÀNG ĐẠO, baoquangnam.vn

Miss. admin