Tin mới nhấtY Tế - Giáo dục - Sức khỏe

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh

QNO) – Sáng nay 23.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2708 thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Quyết định này thay thế Quyết định 2564 (ngày 7.9.2021) của UBND tỉnh.

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Chỉ huy trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Phó Chỉ huy trưởng thường trực; 3 Phó Chỉ huy trưởng là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu và Trần Anh Tuấn; 20 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trung tâm là cơ quan trực tiếp chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 để tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Tổng hợp thông tin khẩn cấp, nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và các vấn đề khác liên quan để chỉ đạo xử lý ngay, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đồng thời chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động của các sở, ngành và UBND các địa phương trong phòng chống dịch. Đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Văn phòng UBND tỉnh là Văn phòng thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, có trách nhiệm bố trí địa điểm, phân công cán bộ trực thường xuyên 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng chỉ đạo xử lý kịp thời. Đường dây nóng trung tâm: 0235.3852740, 0914.146135.

Theo MỸ LINH, báo Quảng Nam

Nguồn: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-lap-trung-tam-chi-huy-phong-chong-dich-covid-19-tinh-117751.html