Thực hiện chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Xem xét nâng mức phụ cấp

Từ kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và ghi nhận thực tế, tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã.
Tại các hội nghị tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, cử tri các địa phương đều kiến nghị xem xét tăng chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Ảnh: N.Đ
Tại các hội nghị tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, cử tri các địa phương đều kiến nghị xem xét tăng chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Ảnh: N.Đ
Mức phụ cấp còn thấp

Ngày 3.10.2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với NHĐKCT ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với NHĐKCT cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các địa phương đã thực hiện xong việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ NHĐKCT cấp xã.

Theo đó, đối với xã loại I bố trí tối đa 14 người; xã loại II bố trí tối đa 12 người và xã loại III bố trí tối đa 10 người. Như vậy, toàn tỉnh có 2.843 NHĐKCT cấp xã (không tính chức danh Phó Trưởng Công an xã vì hiện nay đã bố trí công an chính quy).

Hiện nay, NHĐKCT cấp xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,15 mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). Hằng năm, ngân sách tỉnh phải chi hỗ trợ thêm đối với NHĐKCT cấp xã gần 19,8 tỷ đồng.

Qua gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, các địa phương cấp huyện cũng như UBND tỉnh đánh giá, các chế độ, chính sách đối với NHĐKCT cấp xã được thực hiện theo đúng quy định.

Đội ngũ NHĐKCT cấp xã đã giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai các chủ trương chính sách đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay mức phụ cấp hằng tháng đối với NHĐKCT cấp xã còn thấp nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, công tác…

Nói về kết quả thực hiện Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, ông Alăng Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bha Lêê (Tây Giang) cho biết, xã có 23 cán bộ, công chức theo quy định Nghị định 34 ngày 24.4.2019 của Chính phủ đối với xã loại I. Số NHĐKCT cấp xã (kể cả hội đặc thù) là 17 người, cơ bản đảm bảo về số lượng.

Theo ông Thành, mức phụ cấp cho NHĐKCT cấp xã hiện nay còn thấp, chưa đảm bảo về mức sống, song nhiều người làm việc với thời gian như một cán bộ, công chức tại địa phương. Do đó, xã kiến nghị tỉnh cần quan tâm nâng mức phụ cấp hỗ trợ hằng tháng nhằm động viên, tạo điều kiện cho NHĐKCT đảm bảo cuộc sống, yên tâm công tác, cống hiến cho phong trào địa phương.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri các địa phương, trong phiên họp thường kỳ hằng tháng, tại báo cáo giám sát giải quyết ý kiến cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đều có đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá tác động của chính sách đối với NHĐKCT cấp xã trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho phù hợp với thực tiễn để đảm bảo nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.

Hỗ trợ thêm 0,7 – 0,9 mức lương cơ sở

Nhằm có cơ sở nâng mức hỗ trợ cho NHĐKCT cấp xã, Sở Nội vụ được giao khảo sát, tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh theo hướng nâng mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với NHĐKCT cấp xã (ngoài chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 34 của Chính phủ).

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản b, Điều 2 của Nghị quyết 12 theo hướng: “Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm hệ số 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự xã; các chức danh còn lại được hỗ trợ thêm 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng (trừ Phó Trưởng Công an xã vì đã bố trí công an chính quy)”.

Theo sự điều chỉnh này, tổng kinh phí ngân sách tỉnh chi hỗ trợ đối với NHĐKCT cấp xã là gần 36,5 tỷ đồng/năm. Như vậy, mỗi năm ngân sách tỉnh chi thêm hơn 16,7 tỷ đồng hỗ trợ NHĐKCT ở cấp, so với tổng mức chi hỗ trợ thêm hiện nay theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh.

Về thực hiện chế độ kiêm nhiệm, bà Trần Thị Kim Hoa – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, theo quy định tại Nghị quyết 12, NHĐKCT cấp xã kiêm nhiệm chức danh những NHĐKCT ở cấp xã mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tại khoản 1, Điều 2 thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 70% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

“Mức kiêm nhiệm này rất cao và phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như nguyện vọng của NHĐKCT. Vì vậy, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh không đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh nội dung này” – bà Hoa nói.

Cũng theo bà Trần Thị Kim Hoa, thời gian qua, đội ngũ NHĐKCT tại các địa phương được sắp xếp, tổ chức lại và đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi xây dựng đề án để trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 12, Sở Nội vụ đã lấy ý kiến góp ý của 18 huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, tất cả thống nhất theo phương án Sở Nội vụ đã đề xuất: mức phụ cấp hằng tháng đối với NHĐKCT cấp xã bằng 1,15 lần mức lương cơ sở (trong đó đã bao gồm kinh phí trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế); mức trích đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì cơ quan sử dụng NHĐKCT cấp xã căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo HÀN GIANG, báo Quảng Nam
Nguồn: https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/thuc-hien-che-do-chinh-sach-cho-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-xem-xet-nang-muc-phu-cap-117582.html

Miss. admin