Thời sự

Trợ cấp 1 lần cho người đã nghỉ việc trong giai đoạn 1991 – 1994: Còn 167 trường hợp vướng mắc chưa thể giải quyết

Chiều 3.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp xem xét hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp 1 lần cho đối tượng đã nghỉ việc nhưng chưa được giải quyết chế độ trong giai đoạn 1991 – 1994.

Vụ việc này đã kéo dài từ năm 1994 đến nay, trong 2 đợt giải quyết chế độ đã có 160 người nhận chế độ 1 lần từ nguồn ngân sách tỉnh chi trả hơn 12,8  tỷ đồng.

Hiện còn 167 hồ sơ phát sinh vẫn còn vướng mắc, chưa giải quyết được vì không có giấy tờ, văn bản chứng minh tại thời điểm nghỉ việc nhưng chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, mà chỉ có ý kiến xác nhận tại thời điểm hiện nay. Trong 167 người này, có 94 trường hợp được các địa phương xét duyệt đề nghị chi trả 1 lần với số tiền trên 7 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến nhân chứng, địa phương, sở ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, vụ việc đã kéo dài hơn 20 năm, sẽ có nhiều khó khăn trong giải quyết vụ việc vì hồ sơ không còn, không đầy đủ, thậm chí không có hồ sơ, văn bản nào chứng minh là người lao động đã nhận chế độ 1 lần, rồi đã trả lại để giám định hưởng chế độ mất sức lao động, không xác minh được cả quá trình công tác của đối tượng.

Quan điểm giải quyết vụ việc lấy căn cứ chính là quy định của pháp luật. Bây giờ phải tiếp cận để tìm hiểu, giải quyết, làm tròn trách nhiệm của người giải quyết vụ việc, vì quyền lợi của người lao động không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Cần tìm hiểu xem hồ sơ, giấy tờ nào có thể thay thế được không, làm căn cứ pháp lý giải quyết. Chính vì thế, phải phối hợp chặt chẽ, xét duyệt phải đủ hồ sơ, kiên trì giải thích cho người lao động, giải quyết đúng thẩm quyền.

D.LỆ