Tin mới nhất

Từ 8 giờ 30 hôm nay 26.10, thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ thấp mực nước hồ

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có văn bản yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh vận hành hạ thấp dần mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 về mực nước đón lũ thấp nhất.

Hiện tại, mực nước hồ Sông Tranh 2 là 169,68m. Dự báo lưu lượng nước về hồ là 400 ÷ 500m3/s; mực nước đón lũ thấp nhất là 165m. Mực nước tại Trạm thủy văn Câu Lâu là 1,56m < 3m; mực nước tại Trạm thủy văn Nông Sơn là 9,38m < 13m.

Nhằm hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 8 giờ 30 ngày 28.10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh vận hành hạ thấp mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2, bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng nay 26.10, với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (400 ÷ 600)m3/s. Khi mực nước hồ hạ đến cao trình 165m, vận hành với lưu lượng về hồ bằng lưu lượng xả (Qxả = Qvề).

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu, quá trình vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại trạm thủy văn Nông Sơn lớn hơn cao trình +13m hoặc mực nước tại trạm thủy văn Câu Lâu lớn hơn cao trình +3m hoặc lưu lượng đến hồ đạt mức từ 900m3/s đến 1.500 m3/s thì thực hiện vận hành duy trì mực nước hồ.

Nếu sau đó, mực nước tại trạm thủy văn Nông Sơn giảm về dưới cao trình +13m, mực nước tại trạm thủy văn Câu Lâu giảm về dưới cao trình +3m hoặc lưu lượng về hồ thủy điện Sông Tranh 2 giảm về dưới mức thấp hơn mức 900m3/s thì tiếp tục thực hiện vận hành hạ dần mực nước hồ theo quy định.

Trong quá trình vận hành duy trì mực nước hồ, nếu mực nước tại trạm thủy văn Nông Sơn lớn hơn cao trình +14m hoặc mực nước tại trạm thủy văn Câu Lâu lớn hơn cao trình +3,5m hoặc lưu lượng về hồ thủy điện Sông Tranh 2 lớn hơn 1.500m3/s thì chuyển sang vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đề nghị Công ty Thủy điện Sông Tranh thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ, đồng thời thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnhđể theo dõi, chỉ đạo.

M.L