Xin chuyển khu nghỉ dưỡng 4 tỷ USD thành khu đô thị

Quảng Nam đề nghị Chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An bố trí đất xây nhà ở xã hội, đất tái định cư để hoàn thiện chuyển đổi dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản trả lời Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An – Chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An về việc điều chỉnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thành dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An bố trí đất ở của dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội và tái định cư.

Tại công văn của UBND tỉnh Quảng Nam gửi đến chủ đầu tư, địa phương này yêu cầu chủ đầu tư dự án phải bố trí đủ ít nhất 5% diện tích trong tổng diện tích đất ở của dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.
Đồng thời, phía đơn vị cũng phải bố trí đủ ít nhất 3% diện tích trong tổng diện tích đất ở của dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để bàn giao lại cho địa phương phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án có nhu cầu bố trí tái định cư trên địa bàn (ngoài quỹ đất phục vụ tái định cư cho dự án).

Tỷ lệ diện tích các loại đất nêu trên được phân bố tương ứng theo tỷ lệ diện tích đất ở tại từng địa phương (huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình).

Được biết, việc tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư bố trí 8% quỹ đất của dự án để xây dựng nhà ở xã hội và tái định cư nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chuyển đổi, điều chỉnh dự án liên quan đến việc chuyển thành Khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Ngoài ra, địa phương này cũng đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh cơ cấu, giảm tối đa diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng (biệt thự, nhà liên kế…) để tăng diện tích xây dựng nhà chung cư, tăng hệ số sử dụng đất và không được bán nhà cho người nước ngoài tại dự án này.

Trước đó, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (thuộc Tập đoàn VinaCapital) đã gửi đề nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thành dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng.

Tỉnh Quảng Nam đã tiến hành rà soát, đánh giá chặt chẽ hiệu quả sử dụng đất của dự án.

Việc tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư bố trí 8% quỹ đất của dự án để xây dựng nhà ở xã hội và tái định cư nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chuyển đổi

TÀI TRỢ

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng đã rà soát Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh để báo cáo lại tỷ lệ diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội và quỹ đất bố trí tái định cư bàn giao lại cho địa phương để phục vụ tái định cư các dự án khác trên địa bàn.

Theo tìm hiểu, dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có diện tích 985,6ha, thuộc 3 xã gồm Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình).

Dự án này được khởi công xây dựng từ tháng 4/2016 với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD, phân làm 7 kỳ đầu tư và dự kiến hoàn thành vào năm 2035.

Hiện tại, khu vực 3 xã kể trên chưa được công nhận là đô thị loại V. Do đó, khu vực này không thuộc trường hợp dự án nhà ở thương mại mà phải dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo quy định về pháp luật.

Tuy nhiên, khu vực 3 xã Duy Hải, Duy Nghĩa, Bình Dương theo quy hoạch của tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển thành đô thị loại V trong tương lai.

Vì vậy, địa phương này nên đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ để địa phương phát triển nhà ở xã hội, phù hợp với quy định của pháp luật và chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Theo DĐ BĐS

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/bat-dong-san/thi-truong/xin-chuyen-khu-nghi-duong-4-ty-usd-thanh-khu-do-thi-3439720/

Miss. admin