An ninh - Trật tự - Pháp luậtTin mới nhất

Xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động công chứng

Tại Công văn 6975 (ngày 5.10.2021), UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, Hội Công chứng viên tỉnh triển khai và xử lý các phản ánh trong hoạt động công chứng.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với sở, ban ngành liên quan và các địa phương triển khai hiệu quả Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2139 (ngày 2.8.2021) của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam kiểm tra các nội dung, thông tin phản ánh về tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giành giật khách hàng, đặt hàng và chia tỷ lệ mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch giữa các tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức tín dụng… Trường hợp thông tin là xác thực thì có biện pháp xử lý nghiêm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm của cá nhân, tổ chức để xem xét xử lý theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam rà soát quy định pháp luật hiện hành về quy trình nghiệp vụ tín dụng có liên quan đến hoạt động công chứng để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm tạo thể chế pháp lý chặt chẽ, đầy đủ, đồng bộ và thống nhất. Tăng cường thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh những vi phạm như phản ánh. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm của tổ chức tín dụng, cán bộ làm công tác tín dụng có sai phạm.

Đối với Hội Công chứng viên tỉnh, UBND tỉnh đề nghị chủ động, tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hội theo quy định, tăng cường giám sát hội viên tuân thủ quy định Luật Công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

AN BÌNH
Nguồn: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/xu-ly-nghiem-vi-pham-trong-hoat-dong-cong-chung-118381.html