Tin mới nhất

Bãi bỏ 8 thủ tục hành hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở KH-CN

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định bãi bỏ 8 thủ tục hành chính (TTCH) trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, hoạt động KH-CN thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở KH-CN. Nguyên do, Cổng dịch vụ công quốc gia đã bãi bỏ các TTHC này hoặc quy định thực hiện TTHC đã hết hiệu lực.

Đó là các TTHC: cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì; thay đổi, điều chỉnh; chấm dứt hợp đồng; đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH-CN không sử dụng ngân sách nhà nước; giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

CHÂU NỮ
Nguồn: https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/bai-bo-8-thu-tuc-hanh-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-so-kh-cn-117779.html