Tăng cường đấu thầu qua mạng trong dịch bệnh Covid-19

Ngày 23.9, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng đối với tất cả gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch – đầu tư.

Việc này nhằm đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch, không làm hạn chế việc tham dự của các nhà thầu ở các địa phương khác trong việc nộp hồ sơ dự thầu do phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 26.8, Bộ Kế hoạch – đầu tư ban hành công văn yêu cầu các bộ ban ngành, địa phương tăng cường tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo Bộ Kế hoạch – đầu tư, dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhưng nhiều chủ đầu tư, bên mời thầu ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vẫn tổ chức đấu thầu theo cách thức truyền thống (không đấu thầu qua mạng); từ đó có thể làm hạn chế sự tham dự của nhà thầu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bộ Kế hoạch – đầu tư đề nghị các bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, đồng thời bảo đảm hiệu quả công tác đấu thầu.

CHÂU NỮ
Nguồn: https://baoquangnam.vn/kinh-te/tang-cuong-dau-thau-qua-mang-trong-dich-benh-covid-19-117776.html

Miss. admin