Biên soạn công trình tri ân các thế hệ làm công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận

Chiều 16.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thẩm định công trình Tổng kết công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận tỉnh Quảng Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tham dự.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ nhiệm công trình, sau gần 3 năm nghiên cứu, biên soạn, trải qua nhiều lần hội thảo, tọa đàm, đến nay, công trình đã hoàn thành bản thảo cuối cùng, với bố cục gồm 3 phần, 178 trang, 3 phụ lục.

Phần thứ nhất: Đặc điểm tình hình tỉnh Quảng Nam tác động đến công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Phần thứ hai: Các giai đoạn phát triển của công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận tỉnh Quảng Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). Phần thứ ba: Một số bài học kinh nghiệm.

Để hoàn thành công trình, Ban Biên soạn đã phối hợp với cơ quan chủ trì sưu tầm khoảng 500 đầu tư liệu với 3.000 trang tư liệu, gần 100 đầu sách, kỷ yếu các loại, kể cả hồi ký của các tướng lĩnh, nhà sử học Mỹ.

Bà Lê Thị Thủy – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nói: “Tổng kết công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận tỉnh Quảng Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)” là công trình nhằm phác họa lại những sự kiện lịch sử quan trọng, những kinh nghiệm quý báu; đồng thời cũng là công trình tri ân các thế hệ cán bộ làm công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp thu ý kiến góp ý, nhận xét của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh nội dung công trình trước khi xuất bản.
Nguồn: baoquangnam.vn

Miss. admin