Tin mới nhất

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13.11 đến ngày 19.11.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 14/11/2021 (7h00 – 13h00)

Trạm Cơ Khí Trường Hải, XLNT Trường Hải

Ngày 14/11/2021 (8h00 – 11h00)

Trạm Khung Gầm Trường Hải T2

Ngày 16/11/2021 (6h00 – 9h00)

Trạm Tam Hòa 3

Ngày 16/11/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Kỳ Hà 1

Ngày 16/11/2021 (7h00 – 14h00)

Trạm Vịnh An Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, KDC Chợ Trạm, KDC Chợ Trạm T2, T3, KDC Bệnh viện ĐKTW, Bệnh viện ĐKTW Quảng Nam, KDC Đô thị Tam Hiệp T2, T3

Ngày 16/11/2021 (9h00 – 11h00)

Trạm Tam Hòa 2-3

Ngày 17/11/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Tam Mỹ Đông 4

Ngày 17/11/2021 (9h00 – 11h00)

Trạm An Tân 3

Ngày 17/11/2021 (13h00 – 15h00)

Trạm Tam Giang 1

Ngày 17/11/2021 (15h00 – 17h00)

Trạm Tam Giang 7

Ngày 18/11/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Sĩ Dũng T1

Ngày 18/11/2021 (9h00 – 11h00)

Trạm Xử lý nước thải

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 16/11/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm An Phú 5

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 17/11/2021 (7h00 – 16h30)

Trạm Tam Dân 5 XT472H4, xã Tam Dân

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 13/11/2021 (7h30 – 11h00)

Trạm thôn 1 Tiên Lập, xã Tiên Lập

Ngày 14/11/2021 (6h00 – 17h00)

Trạm Bưu Điện Tiên Phước, trạm Huyện Ủy thị trấn Tiên Kỳ, xã Tiên Mỹ

Ngày 17/11/2021 (7h00 – 10h00)

Trạm Tiên Cảnh 10 xã Tiên Cảnh

Ngày 17/11/2021 (13h30 – 15h30)

Trạm Tiên Cảnh 6 xã Tiên Cảnh

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 14/11/2021 (6h30 – 7h30) và (11h30 – 12h30)

Một phần thị trấn Hà Lam, Bình Nguyên, Quý Thạnh

Ngày 14/11/2021 (6h30 – 12h30)

Trạm Trà Quân, Trà Quân 2, Huyện Ủy, Huyện Ủy 2, Hà Lam 1, 5, 1-2, Xoáy Trâu

Ngày 15/11/2021 (7h00 – 11h30)

Một phần xã Bình Đào

Ngày 15/11/2021 (13h00 – 15h00)

Trạm Bình Tân

Ngày 15/11/2021 (15h15 – 17h15)

Trạm Bình Tịnh

Ngày 16/11/2021 (7h30 – 11h30)

Trạm Đồng Xuân

Ngày 16/11/2021 (7h30 – 11h30)

Trạm T3 Bình Trung

Ngày 16/11/2021 (13h00 – 16h30)

Trạm Kỳ Trân 2, 4

Ngày 16/11/2021 (13h30 – 15h30)

Trạm Bình Giang 2-3/2

Ngày 17/11/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Châu Lâm

Ngày 17/11/2021 (9h15 – 11h15)

Trạm Châu Lâm 2

Ngày 17/11/2021 (13h00 – 15h00)

Trạm Xuân Thái Tây

Ngày 17/11/2021 (15h15 – 17h15)

Trạm Vinh Huy 2

Ngày 18/11/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Việt Sơn

Ngày 18/11/2021 (7h00 – 11h30)

Khối Nhất Giáp, một phần Khối Phong Nhất  phường Điện An

Ngày 18/11/2021 (9h15 – 11h15)

Trạm Quý Xuân 2

Ngày 18/11/2021 (13h00 – 15h00)

Trạm Đức An

Ngày 18/11/2021 (15h15 – 17h15)

Trạm Tú Trà

Ngày 19/11/2021 (6h30 – 12h30)

Thị trấn Hà Lam khu vực Cây Cốc, một phần xã Bình Triều, Bình Phục, Bình Tú

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 14/11/2021 (7h00 – 7h30) và (12h30 – 13h00)

Xã Bình Lâm, một phần xã Thăng Phước, Bình Sơn

Ngày 14/11/2021 (7h00 – 13h00)

Trạm Bình Lâm 2A, 2B, 2C, Nhứt Đông

Ngày 14/11/2021 (7h00 – 17h00)

Tân An 1

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 13/11/2021 (7h30 – 11h30)

Trạm KDC số 05

Ngày 14/11/2021 (6h30 – 7h30) và (11h30 – 12h30)

Thị trấn Hương An, Quế Phú, Quế Mỹ

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 14/11/2021 (7h30 – 9h30)

Trạm UB huyện Duy Xuyên

Ngày 15/11/2021 (7h30 – 8h30)

Trạm Kiểm Lâm

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 13/11/2021 (7h30 – 10h30)

Một phần khối 7B, Phường Điện nam Đông

Ngày 14/11/2021 (7h00 – 14h30)

Công ty giầy Rieker Việt Nam (cơ sở 2)

Ngày 16/11/2021 (7h00 – 10h30)

Thôn Phong Thử 1 xã Điện Thọ

Ngày 16/11/2021 (14h00 – 16h30)

Thôn Đức Ký Nam xã Điện Thọ

Ngày 17/11/2021 (6h00 – 18h00)

Trạm Thị trấn 5, 11, Nước đá Điện Hồng, Điện Hồng 2 (T3), (T4), Điện Hồng 1 (T1), (T2), (T1/3), (T1/1), (T1/4), (T2/1), Điện Hồng 3 (T1A)

Ngày 18/11/2021 (14h00 – 16h30)

Khối phố Cẩm Sa phường Điện Nam Bắc

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 15/11/2021 (7h30 – 11h30)

Một thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh

Ngày 16/11/2021 (11h00 – 11h30)

Một phần phường Điện Dương, Điện Nam Đông, phường Thanh Hà, xã Cẩm Hà

Ngày 19/11/2021 (13h00 – 17h00)

Một phần Khối 7A Phường Điện Nam Đông, trạm Mạnh tiến, Oxygen, Hải Quân

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 15/11/2021 (7h00 – 17h00)

Trạm Thôn 8 Điện Hồng 2

Ngày 16/11/2021 (7h30 – 15h30)

Trạm Đại An 2

Ngày 18/11/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Thạnh Tân

Ngày 19/11/2021 (7h00 – 8h00) và (15h00 – 16h00)

Một phần Thị trấn Ái Nghĩa, Trung tâm hành chính TT Ái Nghĩa, một phần xã Đại Nghĩa, trạm Nhà máy nước Đại Lộc, Lương thực Đại Lộc, Thương mại Đại Lộc, Bưu điện Đại Lộc, Kho bạc Đại Lộc, Chi cục thuế Đại Lộc, Phú Lộc, Đại An 2, 3, Thôn 10 Đại Cường, Bệnh viện

Ngày 19/11/2021 (7h00 – 16h00)

Trạm UB Đại Nghĩa 2, Bơm Hòa Lợi, Nghĩa Tây, Vũng Thùng, Thôn 5 Đại Nghĩa, Đại Lợi, Thôn Đại An

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 14/11/2021 (5h00 – 18h00)

Xã Zuôi, TĐ Sông Bung 2,4, Thị trấn Thạnh Mỹ, xã Cà Dy, xã TaBhing, một phần xã Tà Pơ

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

P.V