Góc nhìn đa chiềuTin mới nhất

Núi Thành chuyển đổi mô hình chợ truyền thống

UBND huyện Núi Thành vừa xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ truyền thống để từng bước khắc phục hạn chế, phát triển năng động hơn trong cơ chế thị trường, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.
Chợ truyền thống Tam Quang, Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
Chợ truyền thống Tam Quang, Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Núi Thành có nhiều chợ truyền thống nổi tiếng từ xưa với lượng hàng hóa phong phú, nhiều sản vật địa phương như chợ An Tân, chợ Trạm, chợ Bà Bầu, chợ Chu Lai, chợ Kỳ Chánh, chợ Kỳ Trung… Theo thống kê, toàn huyện có 15 chợ thuộc 13/17 xã, thị trấn, đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hóa tại địa phương.

Một số chợ đã và đang được xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp như chợ Cà Đó (xã Tam Mỹ Tây), chợ Núi Thành (thị trấn Núi Thành), chợ Mới (xã Tam Mỹ Đông), chợ Tam Quang…

Hoạt động kinh doanh, buôn bán của tiểu thương tại các chợ trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Các chợ đều có ban quản lý hoặc tổ quản lý chợ.

Ông Nguyễn Chí Dân – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho hay, thực hiện chủ trương về chuyển đổi mô hình chợ theo hướng dẫn của Sở Công Thương, UBND huyện Núi Thành đã triển khai kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ truyền thống một cách cụ thể, theo đúng lộ trình cho từng nhóm chợ giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 2030.

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2022, chuyển đổi mô hình quản lý 4 chợ, gồm chợ Tam Hòa, chợ Cà Đó (xã Tam Mỹ Tây), chợ Mới (xã Tam Mỹ Đông), chợ Tam Quang. Giai đoạn 2022 – 2023 chuyển đổi mô hình quản lý ở 4 chợ: Tam Xuân 1, Bà Bầu (xã Tam Xuân 2), Tân Bình Trung (xã Tam Tiến), Tam Giang.

Giai đoạn 2023 – 2024 chuyển đổi mô hình quản lý tại 3 chợ: Tam Hải, Tam Anh (xã Tam Anh Nam), Chu Lai (xã Tam Nghĩa). Giai đoạn 2024 – 2025 chuyển đổi mô hình quản lý 2 chợ: Tân Lộc Ngọc (xã Tam Tiến) và Núi Thành (thị trấn Núi Thành).

Ông Trần Hồng Dương – Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng Núi Thành cho biết, chợ Núi Thành (thị trấn Núi Thành) và chợ Trạm (xã Tam Hiệp) là hai chợ lớn ở trung tâm đô thị, trong tương lai sẽ được nâng cấp, xây dựng mới.

Vì vậy giai đoạn 2026 – 2030, huyện mới chuyển đổi mô hình quản lý đối với chợ Trạm (xã Tam Hiệp) và giai đoạn 2024 – 2025 chuyển đổi mô hình quản lý đối với chợ Núi Thành.

“Tất cả các chợ truyền thống ở Núi Thành đều được từng bước chuyển đổi từ mô hình ban quản lý chợ sang mô hình quản lý là các doanh nghiệp, hợp tác xã với hình thức chuyển đổi: đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Riêng chợ 617 (xã Tam Hiệp) sẽ chuyển đổi từ mô hình giao khoán sang mô hình quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã với hình thức chuyển đổi là giao khoán quản lý, kinh doanh, khai thác. Hình thức chuyển đổi này sẽ giúp các chợ truyền thống phát triển năng động hơn trong cơ chế thị trường, thúc đẩy mạnh kinh tế – xã hội phát triển” – ông Dương nói.

VĂN PHIN