Tin mới nhất

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.10 đến ngày 29.10.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 23/10/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Tam Hải 1, 7

Ngày 25/10/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Tam Trà T2, T3, T7

Ngày 26/10/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Khương Thọ, TĐC 617 T2

Ngày 27/10/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Vinh Gia T1, Khương Đại

Ngày 28/10/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Tam Xuân 3-9, Tam Anh Bắc 1, 2

Ngày 28/10/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Vinh Phúc Quảng Nam

Ngày 28/10/2021 (9h00 – 11h00)

Trạm Quan Châu

Ngày 29/10/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm UB Thị Trấn

Ngày 29/10/2021 (8h00 – 10h00)

Trạm Cảnh sát biển T5

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 23/10/2021 (6h00 – 13h00)

Trạm Tam Thăng 10

Ngày 23/10/2021 (7h00 – 8h30)

XT B Trạm Dưỡng Sơn

Ngày 23/10/2021 (8h30 – 11h00)

Trạm Hùng Vương 2 XT A Trạm Thanh Hóa 2

Ngày 23/10/2021 (13h30 – 16h30)

Trạm T9 TTHC tỉnh

Ngày 25/10/2021 (7h30 – 16h00)

Nhánh C, D Trạm KDC Trường Đồng

Ngày 25/10/2021 (8h00 – 10h00)

Trạm KDC nam NM nước

Ngày 25/10/2021 (13h30 – 15h30)

Trạm KDC Đông Tân Thạnh

Ngày 26/10/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm KDC Thu nhập thấp

Ngày 26/10/2021 (9h00 – 11h30)

Trạm Đường sắt 501

Ngày 26/10/2021 (13h00 – 15h00)

Trạm KDC Hòa Thuận

Ngày 26/10/2021 (15h00 – 17h00)

Trạm Thuận Trà 3

Ngày 28/10/2021 (6h30 – 12h00)

Trạm Tam Thanh 3, 5, KDL Tam Thanh XT B Trạm Tam Thanh 1

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 23/10/2021 (8h00 – 11h00)

Trạm T2 TTHC Phú Ninh

Ngày 27/10/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Tam Thành 3

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 23/10/2021 (7h00 – 9h30)

Trạm Tiên Cảnh 10

Ngày 23/10/2021 (10h00 – 12h00)

Trạm Tiên Cảnh 8

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 23/10/2021 (6h30 – 11h30)

Xã Trà Bui

Ngày 23/10/2021 (6h00 – 15h30)

Xã Trà Leng

Ngày 24/10/2021 (5h30 – 15h30)

Thị trấn Trà My, xã Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 17/10/2021 (7h00 – 16h30)

Trạm Phú Toàn

Ngày 23/10/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Cẩm Lũ

Ngày 23/10/2021 (9h30 – 11h30)

Trạm UB Bình Trung

Ngày 23/10/2021 (13h30 – 15h30)

Trạm Bình Giang 2-4

Ngày 24/10/2021 (5h00 – 6h00) và (16h30 – 17h30)

Xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam, một phần xã Bình Lãnh, Bình Trị

Ngày 25/10/2021 (7h00 – 11h30)

Trạm Kế Xuyên 2, 3, T5 Bình Trung

Ngày 26/10/2021 (7h00 – 12h30)

Trạm Đông Tiễn

Ngày 28/10/2021 (7h00 – 12h30)

Trạm Phước Châu

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 23/10/2021 (5h30 – 17h00)

Trạm Vạn Ghe, Tân An 4

Ngày 24/10/2021 (5h00 – 6h00) và (16h30 – 17h30)

Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Quế Thọ, Bình Sơn, Thăng Phước, Bình Lâm, một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 26/10/2021 (6h00 – 18h00)

Xã Phước Kim, Phước Thảnh, Phước Lộc

Ngày 27/10/2021 (6h00 – 18h00)

Trạm Phước Sơn 6, 7, Cty TNHH Phước Minh, TT VT Liên tỉnh khu vực 3

Ngày 29/10/2021 (6h00 – 18h00)

Trạm Quế Lưu 1, 6

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 23/10/2021 (6h00 – 18h00)

Trạm T96

Ngày 24/10/2021 (5h00 – 6h00) và (16h30 – 17h30)

Thị trấn Đông Phú, Quế Long, Quế Phong, Quế An

Ngày 24/10/2021 (5h00 – 17h30)

Một phần xã Quế Thuận, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Minh, một phần TT Đông Phú

Ngày 24/10/2021 (6h00 – 18h00)

Trạm T96

Ngày 25/10/2021 (7h00 – 10h30)

Trạm Nghi Sơn

Ngày 25/10/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Gò Định

Ngày 26/10/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm T7 Quế Long, Trung Nam

Ngày 27/10/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm T2 Quế Phước

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 22/10/2021 (6h00 – 8h30)

Trạm Duy Hải 2

Ngày 22/10/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Phú Đông

Ngày 22/10/2021 (13h00 – 15h00)

Trạm Ươm Tơ Điện Quang

Ngày 22/10/2021 (15h00 – 17h00)

Trạm Bến Đền Tây

Ngày 24/10/2021 (5h30 – 8h00)

Trạm CCN Sedo 1 (CCN Đông Yên GĐ1)

Ngày 26/10/2021 (7h00 – 16h00)

Trạm Duy Vinh 4 T5

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 26/10/2021 (7h00 – 11h00)

Thôn Hà Đông Xã Điện Hòa

Ngày 26/10/2021 (7h30 – 11h30)

Thôn Đông Khương, Thanh Chiêm xã Điện Phương

Ngày 27/10/2021 (7h30 – 11h30)

Bến Xe Bắc Quảng Nam, Một phần Khối 8A phường Điện Nam Trung

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 26/10/2021 (6h00 – 9h30)

Phần khối Phước Tân, Phường Cửa Đại, toàn bộ khối Thanh Tây, một phần khối An Mỹ, phường Cẩm Châu, xã Tân Hiệp

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 26/10/2021 (7h00 – 17h00)

Trạm Đại Hồng 2, 3, Thôn 3 Trước Hà

Ngày 28/10/2021 (6h00 – 17h00)

Trạm Phú Mỹ

Ngày 28/10/2021 (7h30 – 11h30)

Trạm Bơm Mỹ Lễ

Ngày 28/10/2021 (8h00 – 17h00)

Trạm Mỹ Lễ 2, TĐC Đại Thạnh, Thôn 4 Đại Thạnh

Ngày 29/10/2021 (7h30 – 16h30)

Trạm Bơm Vĩnh Phước

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 23/10/2021 (7h30 – 15h30)

Thôn A Dinh 3, TT Prao

Ngày 26/10/2021 (7h30 – 9h30)

Trạm ĐTĐ A Vương ST4

Ngày 26/10/2021 (10h00 – 12h00)

Trạm ĐTĐ A Vương ST5

Ngày 26/10/2021 (14h00 – 16h00)

Thôn A Sờ, xã Mà Cooih

Ngày 27/10/2021 (7h30 – 9h30)

Thôn Cutchrun, xã Mà Cooih

Ngày 27/10/2021 (10h00 – 12h00)

Trạm Bảo Vệ

Ngày 27/10/2021 (13h00 – 15h00)

Thôn Pachepalanh, xã Mà Cooih

Ngày 27/10/2021 (15h30 – 17h30)

Thôn A Bông, xã Mà Cooih

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

P.V