Tin mới nhất

Hồ Phú Ninh vận hành điều tiết nước vào 16 giờ hôm nay 23.10

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam thông báo vận hành điều tiết nước hồ Phú Ninh vào lúc 16 giờ hôm nay 23.10.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam cho biết, hiện đơn vị đang điều tiết duy trì mực nước hồ đến cuối tháng 10 ở cao trình +30,5m theo quy định tại Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh.

Lúc 10 giờ sáng nay 23.10, mực nước hồ Phú Ninh là +30,28m. Mực nước hạ lưu tại Trạm thủy văn Tam Kỳ lúc 10 giờ sáng nay +1,57m, dưới báo động I là 0,13m.

Để duy trì mực nước hồ theo quy định, vào lúc 16 giờ hôm nay, hồ chứa nước Phú Ninh sẽ điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng 400 ÷ 1.000m3/s.

Công ty đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra.

M.L
nguồn: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/ho-phu-ninh-van-hanh-dieu-tiet-nuoc-vao-16-gio-hom-nay-2310-119029.html