Tin mới nhất

Hơn 400 doanh nghiệp tái gia nhập thị trường

Sở Kế hoạch – Đầu tư cho biết, trong vòng 10 tháng qua đã có đến 1.090 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 54% so cùng kỳ (670 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, cùng 259 doanh nghiệp chờ thủ tục giải thể và 161 doanh nghiệp đã giải thể).

Tuy nhiên, tín hiệu mới mẻ cho nền kinh tế là dù giảm hơn 13% số doanh nghiệp và giảm 5% vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước, nhưng có có đến 1.375 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong vòng 10 tháng qua, bao gồm: 963 doanh nghiệp thành lập mới (tổng vốn đăng ký hơn 7,5 nghìn tỷ đồng) và 402 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Quảng Nam cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án FDI (tổng vốn đăng ký 14,7 triệu USD); cấp phép 31 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 5.064 tỷ đồng (giảm 21 dự án và giảm 39,3% vốn đăng ký so năm trước).

Không chỉ thu hút đầu tư, các cơ quan quản lý đã tăng cường hậu kiểm các dự án sau cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác thực sự có năng lực triển khai dự án. Hiện đã rà soát, chấm dứt hoạt động 10 dự án đầu tư trong nước, trong đó đôn đốc thu hồi 4 dự án đầu tư các khu đô thị, dân cư.

T.D