Tin mới nhất

Người lao động có thể đăng ký nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo hình thức trực tuyến

Nhằm tạo điều kiện giúp người lao động (LĐ) và người sử dụng LĐ được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo tinh thần của Nghị quyết số 116 một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã hướng dẫn cách nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho cơ quan BHXH qua các hình thức trực tuyến.

Theo quy định tại Quyết định số 28, chỉ áp dụng phương thức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho cơ quan BHXH theo hình thức trực tuyến đối với nhóm người LĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm; không áp dụng cho nhóm người LĐ đang tham gia BHTN (đơn vị sử dụng LĐ quản lý người LĐ sẽ chịu trách nhiệm nộp danh sách người LĐ nhận hỗ trợ của đơn vị cho cơ quan BHXH).

Hồ sơ trực tuyến của người LĐ có thể nộp qua ứng dụng VssID hoặc qua Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, tiền hỗ trợ được chi trả qua tài khoản ngân hàng do người LĐ cung cấp.

Đối với đơn vị sử dụng LĐ, phương thức đơn vị sử dụng LĐ nộp hồ sơ danh sách người LĐ đề nghị hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho cơ quan BHXH chỉ dành cho các trường hợp người LĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm 30.9.2021. Đơn vị sử dụng LĐ có thể nộp hồ sơ qua phần mềm kê khai của các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN, và qua Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

L.D