Tin mới nhất

Nông Sơn cần phát huy thế mạnh phát triển nông nghiệp, du lịch

Chiều 14.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc với huyện Nông Sơn về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn huyện.

Theo UBND huyện Nông Sơn, trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Nông Sơn triển khai đầy đủ các hợp phần từ chương trình 135, các chính sách y tế, hỗ trợ tiền điện, trợ giúp xã hội thường xuyên và các chính sách giảm nghèo theo nghị quyết HĐND tỉnh…

Tổng các nguồn vốn được Trung ương, tỉnh phân bổ trong năm 2020 triển khai chương trình 135 gần 6 tỷ đồng, bên cạnh nhiều nguồn vốn triển khai các chương trình y tế, hỗ trợ tiền điện, giải quyết việc làm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, truyền thông, trợ giúp thường xuyên và đột xuất…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, Nông Sơn là địa phương làm rất tốt công tác giảm nghèo của khu vực trung du miền núi tỉnh; địa phương cũng đã có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí tương đối cao; song việc đăng ký thoát nghèo của năm 2021 vẫn chưa đạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn lưu ý, địa phương cần xác định và phát huy thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, du lịch, kết hợp nông nghiệp và du lịch. Tập trung ưu tiên, lồng ghép các nguồn lực, kể cả nguồn lực xã hội hóa, ưu tiên đầu tư những vấn đề bức thiết nhất, tránh đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm…
Nguồn: baoquangnam.vn