Tin mới nhất

Phú Ninh cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, môi trường

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc vào sáng qua 10.11 với UBND huyện Phú Ninh liên quan đến công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND huyện Phú Ninh cho biết, 10 tháng đầu năm, công tác quản lý tài nguyên môi trường đạt nhiều kết quả. Địa phương đã hoàn thành công tác đấu thầu thi công lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, đang triển khai thu thập tài liệu, số liệu xây dựng phương án quy hoạch; lập xong kế hoạch sử dụng đất năm 2022; hoàn thành công tác điều chỉnh, bổ sung lại bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024…

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được đẩy mạnh, nhất là kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác vàng trái phép tại bãi vàng Bồng Miêu. Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, đơn thư được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Địa phương đã xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai 5 trường hợp, lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản 5 trường hợp…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong tập trung lãnh chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, kịp thời tham mưu UBND tỉnh khắc phục tồn tại, phối hợp với Công an tỉnh xử lý tốt tình hình an ninh trật tự tại mỏ vàng Bồng Miêu.

Thời gian đến, đề nghị địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục để UBND tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2022, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, môi trường, nhất là tại các dự án trọng điểm, vị trí cửa ngõ; duy trì chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự tại mỏ vàng Bồng Miêu…

T.CÔNG