Tin mới nhất

Hội An kiểm kê hiện vật tại di tích tín ngưỡng cộng đồng

Đến nay, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện vật tại 4 di tích tín ngưỡng cộng đồng đã được xếp hạng cấp quốc gia, gồm di tích đình Xuân Mỹ (phường Thanh Hà), đình Đế Võng (phường Cẩm Châu), đình Sơn Phong (phường Sơn Phong), đình Cẩm Phô (phường Cẩm Phô).

Nội dung kiểm kê gồm: đo vẽ, chụp ảnh, quay phim, ghi chép khảo tả… các hiện vật. Tại mỗi di tích sau khi kiểm kê, trung tâm tiến hành xây dựng bộ hồ sơ gồm danh mục hiện vật, sơ đồ phân bố hiện vật, phiếu hiện vật, bản ảnh, bản vẽ chi tiết hiện vật nhằm nắm bắt hiện trạng, tư liệu hóa hiện vật tại di tích phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An.

Từ kết quả kiểm kê hiện vật tại các di tích này, trung tâm tiếp tục xây dựng chương trình kiểm kê hiện vật cho toàn bộ các di tích trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.

ĐỖ HUẤN