Tin mới nhất

Phước Sơn bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng nay 9.11, HĐND huyện Phước Sơn (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 3 để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện và bàn một số nội dung quan trọng khác.
Lãnh đạo huyện Phước Sơn tặng hoa, chúc mừng Ông Đỗ Hoài Xoan được bầu giữ chức Phó chủ tịch UNBD huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Ông Đỗ Hoài Xoan (cầm hoa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn. Ảnh: TRỌNG Ý

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện Phước Sơn đã bầu ông Đỗ Hoài Xoan – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 100% số phiếu đồng ý. Ông Đỗ Hoài Xoan sinh năm 1981, quê quán huyện Hiệp Đức, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện nghe UBND huyện báo cáo về đầu tư công trình khẩn cấp. Thông qua các nghị quyết về sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất; danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022…

TRỌNG Ý