Quảng Nam có 55 cụm công nghiệp, thu hút 275 dự án đăng ký đầu tư

Chiều qua 16.9, Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Công Thương về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Từ năm 2018 đến nay, tại 55 CCN trong toàn tỉnh đã thu hút 275 dự án đăng ký đầu tư, tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê hơn 709ha, tổng vốn đăng ký hơn 113 tỷ đồng, tổng lao động đăng ký hơn 62 nghìn người. Tỷ lệ lấp đầy 55 CCN hiện nay đạt 65,1% (trong đó có 29 CCN tỷ lệ lấp đầy hơn 50%.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho CCN trong tỉnh đến nay hơn 410 tỷ đồng, các hạng mục hỗ trợ đầu tư gồm bồi thường, giải phóng và san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước nội bộ, các công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung. Việc thực hiện các cơ chế cũ còn nhiều vướng mắc như cơ chế dàn trải, hiệu quả khai thác đầu tư thấp, quản lý hạ tầng đầu tư hiệu quả không cao…

Theo dự thảo cơ chế mới, CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ngân sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng không quá 50% tổng mức đầu tư. CCN do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư thì hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng, 50% tổng mức từng hạng mục.

CCN thực hiện di dời đơn vị gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, làng nghề, khu đô thị sẽ hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư từng hạng mục. Hàng năm, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 50 tỷ đồng thực hiện chương trình này, tổng nguồn vốn giai đoạn 2021 – 2025 tối đa 250 tỷ đồng.

Theo Ban Kinh tế – ngân sách, đây là chương trình cần thiết, sẽ được trình tại kỳ họp sắp tới để HĐND tỉnh xem xét. Ban đã đi thực tế tại các địa phương và làm việc với các sở, ngành, sẽ thẩm tra cụ thể và báo cáo tại kỳ họp.
Nguồn: baoquangnam.vn

Miss. admin