Tin mới nhất

Tam Kỳ cần xử lý dứt điểm nợ tiền tái định cư

Đó là một trong những yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân  khi làm việc với lãnh đạo TP.Tam Kỳ về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên – môi trường vào chiều 16.9.

Theo UBND TP.Tam Kỳ, năm 2021, thành phố thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như đẩy nhanh tiến thực hiện các hồ sơ trên lĩnh vực đất đai, môi trường; lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2020-2025; rà soát quỹ đất công…

Các doanh nghiệp đến đầu tư đang lấp đầy diện tích tại Khu công nghiệp Tam Thăng. Ảnh: H.P
Các doanh nghiệp đến đầu tư đang lấp đầy diện tích tại Khu công nghiệp Tam Thăng. Ảnh: H.P

Tổng quỹ đất công ích của Tam Kỳ sau khi rà soát là 413,5ha. Trong đó, quy đất công gần 73ha, đất chưa sử dụng 218ha, đất chuyên dùng 76ha, đất đã bồi thường hơn 44,6ha… Từ đầu năm đến nay, Tam Kỳ giải quyết 901 hồ sơ đất đai; 293 hồ sơ đang thụ lý tiếp tục giải quyết.

Về môi trường, lo lắng nhất là tình trạng ô nhiễm còn xảy ra ở Xí nghiệp Lâm đặc sản Quảng Nam, nước thải từ các bệnh viện; thiếu khu xử lý rác thải khi xảy ra sự cố môi trường tại bãi rác Tam Xuân 2 (Núi Thành).

Chính quyền TP.Tam Kỳ thừa nhận, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều vướng mắc do hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đã lạc hậu; sai sót trong cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và quản lý đất đai. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh thường phê duyệt trễ, dẫn đến địa phương bị động trong triển khai thực hiện các dự án; thành phố thiếu nguồn lực tài chính xây dựng các công trình xử lý môi trường. Đáng lưu ý, thành phố có 171 trường hợp nợ tiền sử dụng đất tái định cư do các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân  nhấn mạnh, Tam Kỳ cần tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xem quản lý theo cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính dạng số là một trong những căn cứ pháp lý để giải quyết; thường xuyên cập nhật biến động đất đai. Ngoài ra, thành phố cần làm tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; điều chỉnh bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024… Về đề xuất xem xét loại hình đầu tư Bệnh viện Thái Bình Dương, đồng chí Trần Văn Tân cho rằng, thành phố phối hợp với bệnh viện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo tinh thần doanh nghiệp đứng ra tự thảo thuận với dân theo Điều 73 của Luật Đất đai.
Nguồn: baoquangnam.vn