Tin mới nhất

Quảng Nam đề xuất lập quy hoạch khu đô thị Tam Anh Bắc hơn 1.150ha

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh khóa X xem xét, thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tam Anh Bắc thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.
1

Quảng Nam đề xuất lập quy hoạch khu đô thị Tam Anh Bắc hơn 1.150ha.

Theo tờ trình, khu đô thị Tam Anh Bắc sẽ có diện tích khoảng 1.157ha, được định hướng là khu dân cư đô thị với dân số dự kiến khoảng 73.000 người.

Về nội dung nghiên cứu quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết quy hoạch sẽ phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng xác định các khu vực bố trí khu dân cư đô thị đáp ứng nhu cầu ở để phát triển đô thị và tái định cư cho khu công nghiệp Tam Anh và các dự án đầu tư xây dựng khác; từng bước hình thành khu đô thị Tam Anh, phục vụ nhu cầu ở cho các đối tượng là chuyên gia, lao động tay nghề cao trong các khu công nghiệp cũng như các cư dân tại địa phương và nơi khác đến.

Ngoài ra, nội dung của quy hoạch cũng sẽ xác định quy mô và phân khu từng khu chức năng, kiến trúc cảnh quan trong khu đô thị: khu dịch vụ, khu vực ở mới, trường học, tiện ích công cộng trong khu ở… và xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Kinh phí để thực hiện lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tam Anh Bắc là 5,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh.
Theo Anh Hùng

nguồn: https://vietnamfinance.vn/quang-nam-de-xuat-lap-quy-hoach-khu-do-thi-tam-anh-bac-hon-1150ha-20180504224258859.htm