Quảng Nam muốn lập quy hoạch khu dân cư hơn 2.700ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã trình HĐND tỉnh về đề nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.
1

Quảng Nam muốn lập quy hoạch khu dân cư hơn 2.700ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 có vị trí thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai tại các xã Bình Minh, Bình Đào, Bình Hải, Bình Triều và Bình Sa của huyện Thăng Bình.

Khu dân cư đô thị này có diện tích lập quy hoạch khoảng 2.785ha, được định hướng là khu dân cư đô thị kết hợp với các loại hình dịch vụ và du lịch theo các tiêu chí tương đương đô thị loại 2, với chỉ tiêu dân số dự kiến khoảng 94.000 người.

Nội dung của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư đô thị trên sẽ phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực.

Đồ án quy hoạch cũng sẽ xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng phân khu, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn. Nghiên cứu tổ chức không gian cảnh quan Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Đông Nam Thăng Bình 2 trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, gắn kết với các khu vực du lịch lớn đã và đang hình thành.

Ngoài ra, đồ án xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường;đồng thời đề xuất quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu phù hợp với quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Kinh phí cho việc lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 gần 10 tỷ đồng, được chi từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam.

Được biết, Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế ven biển đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào ngày 5/6/2003, là một trong 8 nhóm khu kinh tế trọng điểm quốc gia, với mô hình khu kinh tế tổng hợp, áp dụng các cơ chế chính sách mới, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, bình đẳng, phù hợp theo thông lệ quốc tế.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở pháp lý và yếu tố thuận lợi để xây dựng định hướng và kế hoạch phát triển của khu cũng như vùng đông nam Quảng Nam đến năm 2030.

Hiện nay, Khu kinh tế mở Chu Lai có 180 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 122.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,6 tỷ USD. Trong đó, có 48 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 721 triệu USD và 132 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 106.000 tỷ đồng. Hiện tại, có 113 dự án đã hoạt động với tổng vốn thực hiện 43.300 tỷ đồng.

Miss. admin