Tin mới nhất

Quảng Nam điều chỉnh quy hoạch 1/500 Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2

Tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2, tuy nhiên yêu cầu phải lấy ý kiến tại địa phương.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký ban hành văn bản về chủ trương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Theo văn bản này, tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam hoàn thành các nội dung điều chỉnh, bổ sung thành phần hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam phối hợp với Thị xã Điện Bàn làm rõ các vấn đề về tổ chức thực hiện quy hoạch; xác định rõ ranh giới Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam triển khai thực hiện dự án đảm bảo diện tích đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư trên diện tích 7,95 ha. Đồng thời, mục tiêu, tổ chức thực hiện đối với phần diện tích còn lại nằm ngoài ranh giới giao chủ đầu tư là khoảng 4,91 ha.

Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2 nằm trong Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2 nằm trong Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Công ty này có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát quá trình triển khai thực hiện dự án sau khi quy hoạch được duyệt; xem xét, đối chiếu các quy định liên quan đến hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp với các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành, quy định của hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh Quy hoạch phân khu (1/2000) các giai đoạn I, II, III Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại,

Ngoài ra, phối hợp làm việc với UBND thị xã Điện Bàn tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch theo hướng dẫn của Sở Xây dựng; trong đó lưu ý nội dung tổng hợp, giải trình và tiếp thu các ý kiến đảm bảo quy định.

Tỉnh Quảng Nam giao Thị xã Điện Bàn kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam thực hiện công tác lấy ý kiến theo quy định; có ý kiến đối với các hạng mục chưa thực hiện, cần bổ sung như: khảo sát cắm mốc, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, dự thảo Quy định quản lý theo đồ án…

Đặc biệt lưu ý, trong văn bản khi thỏa thuận hồ sơ quy hoạch để trình UBND tỉnh phê duyệt, cần phải có nội dung đánh giá, xác nhận công tác lấy ý kiến tại địa phương.

Thị xã Điện Bàn có trách nhiệm làm rõ các vấn đề về tổ chức thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng đối với phần diện tích còn lại nằm ngoài ranh giới dự án, khoảng 4,91 ha và các ý kiến khác liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án trước khi trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh.

Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2 được đổi tên từ dự án Khu tái định cư và quỹ đất cân đối đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2 của tỉnh Quảng Nam thì mục tiêu của dự án này là đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà ở.

Địa điểm xây dựng thuộc phường Điện Ngọc, diện tích dự án là 79.500 m2. Về diện tích sử dụng đất thì đất công trình nhà trẻ là 1.115 m2 ; Đất thương mại dịch vụ là 1.483 m2 ; Đất ở bố trí tái định cư là 14.979 m2; đất ở phân lô liên kế là 32.964 m2; Đất cây xanh là 1.416 m2 và đất hạ tầng kỹ thuật là 27.543 m2…

Hoàng Anh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/batdongsan/quang-nam-dieu-chinh-quy-hoach-1500-khu-do-thi-datquang-riverside-2-d174221.html