Thời sựTin mới nhất

Quảng Nam: Nhiều kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, địa phương vẫn chưa thực hiện

Theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Công văn số 371/KVIII-TH ngày 18/12/2020 về báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2019, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã đề nghị các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn vướng mắc trong giải quyết các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (ảnh minh họa).

Đối với một số nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, về ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2018 và các năm trước, số liệu đến ngày 30/9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm chỉnh chấp hành. Đến nay, cơ bản các kiến nghị đã được thực hiện xong, còn một số nội dung vẫn đang tiếp tục khiển khai do các lý do khách quan.

Về số dư kinh phí tạm ứng, ứng trước ngân sách Trung ương đến cuối năm 2018 là 519.604 triệu đồng, đến hết 30/9/2021, số dư kinh phí tạm ứng, ứng trước ngân sách Trung ương của tỉnh Quảng Nam còn là 97.351,469 triệu đồng và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi tạm ứng, hoàn ứng ngân sách Trung ương số tiền 71.350.502.736 đồng, các chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục với Kho bạc Nhà nước để thực hiện nộp trả ngân sách Trung ương và sẽ cung cấp chứng từ sau. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để được bố trí nguồn hoàn trả trong kế hoạch các năm sau.

Đối với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2014-2018, UBND tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn vướng mắc trong giải quyết các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Thu hồi Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Thịnh Thuận do Công ty không còn tư cách pháp nhân. Đồng thời thu hồi đất của dự án Xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại tại thị trấn Hà Lam diện tích 3.248m2 do không đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2013 và cam kết của nhà đầu tư.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục giải thể, gửi Quyết định giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan liên quan, trong đó có Cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty TNHH Thịnh Thuận. Tại thời điểm thanh tra, Công ty TNHH Thịnh Thuận chưa ban hành Quyết định giải thể doanh nghiệp, vì vậy việc Kiểm toán Nhà nước nhận định Công ty TNHH Thịnh Thuận không còn tư cách pháp nhân là chưa có cơ sở theo quy định của pháp luật. Như vậy, hồ sơ gia hạn sử dụng đất theo Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam được thực hiện trên cơ sở kết luận thanh tra đã đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013. UBND tỉnh Quảng Nam không thu hồi Quyết định này. UBND tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 01/6/2020 gửi Kiểm toán nhà nước giải trình cụ thể và xin ý kiến chỉ đạo của Kiểm toán Nhà nước, đến nay, tỉnh chưa nhận phản hồi từ Kiểm toán Nhà nước về vấn đề này.

Đối với kiến nghị xử lý tài chính khoản thu ngân sách Nhà nước số tiền 16.246.000 đồng, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa thuộc dự án thành phần Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn, vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) tỉnh Quảng Nam khu vực Điện Bàn của Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung. Nội dung kiến nghị này, tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn, vướng mắc chưa thực hiện được và đã có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét, hướng dẫn. Đến nay, tỉnh chưa nhận được phản hồi từ Bộ Tài chính.

Về xử lý tài chính hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách năm 2017 của thị xã Điện bàn, giảm chi đầu tư chưa thực hiện giảm dự toán giảm thanh toán lần sau 4.177.752.870 đồng tại dự án Khu dân cư khối 3 thị trấn Vĩnh Điện do nghiệm thu phần bù chênh lệch giá nhưng chưa được phê duyệt dự toán bổ sung, chưa ký hợp đồng bổ sung.

Hải Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-nam-nhieu-kien-nghi-cua-kiem-toan-nha-nuoc-dia-phuong-van-chua-thuc-hien-319602.html