Góc nhìn đa chiềuThời sựTin mới nhất

Quảng Nam xin mở rộng Cụm công nghiệp Quế Cường với diện tích hơn 25 ha

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công thương xin mở rộng Cụm Công nghiệp Quế Cường (huyện Quế Sơn) với diện tích hơn 25ha.

Một doanh nghiệp đầu tư nhà máy trộn bê tông thương phẩm ở Cụm công nghiệp Quế Cường
Một doanh nghiệp đầu tư nhà máy trộn bê tông thương phẩm ở Cụm Công nghiệp Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Linh Đan

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư đến với huyện Quế Sơn với nhu cầu sử dụng đất lớn, sử dụng lao động nông thôn. Tính đến nay, tỷ lệ lấp đầy bình quân của các CCN trên địa bàn huyện Quế Sơn đạt trên 75%. Trong đó, Cụm công nghiệp (CCN) Quế Cường đã thu hút 11 doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê và thỏa thuận là 30,3ha, chiếm tỷ lệ lấp đầy 81,89% (30,3ha/37ha) đất công nghiệp của Cụm công nghiệp này.

“Vì vậy, việc mở rộng CCN Quế Cường nhằm thu hút các dự án đang có nhu cầu đầu tư vào huyện, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, từ đó nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của huyện, thực hiện thắng lợi quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ”, UBND tỉnh Quảng Nam trình bày.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, CCN Quế Cường có điều kiện là có quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể, CCN Quế Cường được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2760/QĐUBND ngày 11/9/2014, phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3520/QĐUBND ngày 29/9/2017 với tổng diện tích 49,23ha. Nay, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị mở rộng thêm 25,77ha (tổng diện tích sau mở rộng 75ha) là phù hợp với quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 10 Nghị định 68/2017/NĐ-CP (CCN không vượt quá 75ha).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, khu vực quy hoạch mở rộng CCN Quế Cường chủ yếu đất rừng sản xuất (22ha), còn lại là một ít đất lúa 1 vụ năng suất thấp (1ha), đất màu (1,5ha), đất mồ mả và đất hạ tầng (đường giao thông và kênh nội đồng 0,77ha), đất ở (0,5ha).

Bên cạnh đó, diện tích đất rừng sản xuất (khoảng 22ha) đảm bảo phù hợp theo chỉ tiêu phân bổ chuyển mục đích sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam cho huyện Quế Sơn (theo phụ lục số 6b kèm Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Quảng Nam cho huyện Quế Sơn với chỉ tiêu của huyện là 312,72ha).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện trạng tại CCN Quế Cường đã thu hút 11 doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê và thỏa thuận là 30,3ha, chiếm tỷ lệ lấp đầy 81,89% (30,3ha/37ha) đất công nghiệp của Cụm. Như vậy, mở rộng CCN Quế Cường thỏa mãn điều kiện tỷ lệ lấp đầy CCN hiện có đạt từ 60% trở lên.

Ngoài ra, hiện CCN Quế Cường đã xây dựng hoàn thành đường giao thông trong CCN, hệ thống thoát nước mặt, cấp điện. Riêng đối với Khu xử lý nước thải tập trung thì địa phương chưa đầu tư do các dự án thứ cấp thu hút vào CCN không có lượng xả thải công nghiệp lớn, chủ yếu là nước thải sinh hoạt; kinh phí đầu tư xây dựng lớn trong khi nhu cầu sử dụng chưa nhiều, vì vậy không mang lại hiệu quả đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, CCN Quế Cường nằm trong danh mục các CCN được quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035 tại Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh, diện tích quy hoạch đến năm 2035 là 68,46ha, nay đề nghị mở rộng từ 49,23ha lên thành 75ha (tăng thêm 25,77 ha, trong đó 19,23ha đã có trong quy hoạch và 6,54ha đề xuất tăng thêm so với quy hoạch).

Tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư (phần mở rộng CCN), gồm tổng mức vốn đầu tư: khoảng 135 tỷ đồng (phần diện tích mở rộng, đã bao gồm chi phí BT-GPMB 25 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn góp của nhà đầu tư: 30%; vốn vay và các nguồn hợp pháp khác: 70%.

Ngoài những ngành nghề đã được phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Nam còn xin bổ sung vào CCN Quế Cường một số ngành nghề khác như kho bãi, dịch vụ logistics.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Công Thương thống nhất việc mở rộng CCN Quế Cường để có cơ sở quyết định về việc mở rộng CCN Quế Cường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư nhằm giải quyết nhu cầu lao động, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trường hợp được Bộ Công Thương thống nhất chủ trương mở rộng CCN Quế Cường, việc lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng CCN được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Linh Đan

Nguồn: https://baodautu.vn/quang-nam-xin-mo-rong-cum-cong-nghiep-que-cuong-voi-dien-tich-hon-25-ha-d161028.html