Tin mới nhất

Sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang vừa chủ trì cuộc họp rà soát, xử lý một số tồn tại liên quan Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi (dự án), đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Một số tuyến đường dân sinh mà Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi mượn trong quá trình thi công nhưng chậm hoàn trả.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 8-2017 (đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ) và tháng 9-2018 (đoạn Tam Kỳ- Núi Thành), đến nay vẫn còn một số đoạn đường gom dân sinh, đường vuốt nối, đường địa phương sử dụng làm đường công vụ chưa được xây dựng, sửa chữa, hoàn trả; việc xây dựng kè gia cố chống xói lở hạ lưu một số cầu, cống trên tuyến chưa hoàn thành, ảnh hưởng bồi lấp, ngập úng đất canh tác của nhân dân; một số phương án bồi thường, GPMB đất nông nghiệp ngoài vạch bị ảnh hưởng của dự án đã được phê duyệt chưa có nguồn vốn để tiếp tục chi trả,… Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC- chủ đầu tư) gửi UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay các Hiệp định vay vốn ký kết với các Nhà tài trợ dự án đã kết thúc, việc thu xếp nguồn vốn để tiếp tục bố trí, khắc phục một số tồn tại của dự án là hết sức khó khăn.

Để chủ động xử lý, khắc phục một số trường hợp còn tồn tại, vướng mắc và sớm hoàn thành công tác quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB đã thực hiện của dự án theo yêu cầu của Bộ GT-VT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB của dự án kiểm tra, rà soát lại các hạng mục đường gom dân sinh, sửa chữa đường địa phương, kè gia cố hạ lưu một số cầu, cống trên tuyến; bồi thường đất sản xuất ngoài vạch GPMB của dự án,… đến nay chưa thực hiện hoàn thành. Trường hợp đã phê duyệt phương án và đang chi trả bồi thường, GPMB dở dang, xét thấy thật sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện thì tính toán cụ thể, lập dự trù kinh phí để chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện hoặc báo cáo Sở TN-MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ GT-VT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát lại các trường hợp đất sản xuất nông nghiệp nằm ngoài vạch GPMB bị bồi lấp, ngập úng do ảnh hưởng của dự án trước đây đã có ý kiến thống nhất giải quyết bồi thường, hỗ trợ của VEC và đã lập thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đang chi trả dở dang hoặc chưa chi trả. Trường hợp xét thấy thật sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện và hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đồng thuận thì tổng hợp, có văn bản gửi Sở TN-MT báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ GT-VT và chủ đầu tư dự án cho phép sử dụng nguồn vốn GPMB còn thừa (từ nguồn hoàn trả kinh phí ứng trước xây dựng các khu dân cư, khu tái định cư) để tiếp tục thực hiện chi trả…

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_252650_som-giai-quyet-dut-diem-cac-vuong-mac-lien-quan-de.aspx