Tin mới nhất

Các hồ chứa thủy điện vận hành điều tiết nước vào 16 giờ hôm nay 7.11

Ngày 7.11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có văn bản yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty CP Thủy điện Đắc Mi, Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành hạ thấp mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đắc Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương.

Lúc 7 giờ sáng nay 7.11, mực nước hồ Sông Tranh 2 là 171,24 m; Đắc Mi 4 là 254,97m; Sông Bung 2 là 599,18m; Sông Bung 4 là 216,86m; A Vương là 374,68m. Mực nước tại trạm thủy văn Câu Lâu -0,2m < 3m; mực nước tại trạm thủy văn Nông Sơn 6,3m < 13m; mực nước tại trạm thủy văn Hội Khách 9,75m, mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa 3,62m.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu bắt đầu vận hành các hồ chứa thủy điện trên vào 16 giờ hôm nay 7.11.

Cụ thể, Công ty Thủy điện Sông Tranh vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 với lưu lượng xả bằng lưu lượng nước về hồ cộng thêm (300 ÷ 450)m3/s nhằm hạ dần mực nước hồ về cao trình +168m trước 16 giờ ngày 9.11.2021. Khi mực nước hồ hạ đến cao trình +168m thì vận hành lưu lượng xả bằng lưu lượng nước về hồ.

Công ty CP Thủy điện Đắc Mi, Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước hồ thủy điện Đắc Mi 4 về mực nước đón lũ thấp nhất (+251,5m), hồ thủy điện A Vương về cao trình mực nước +373,5m, hồ thủy điện Sông Bung 2 về cao trình mực nước +597m trước 4 giờ ngày 9.11.2021.

Thông số vận hành: hồ thủy điện Đắc Mi 4 vận hành với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (250 ÷ 350)m3/s; hồ thủy điện A Vương vận hành với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (100 ÷ 150)m3/s; hồ thủy điện Sông Bung 2 vận hành mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (50 ÷ 100)m3/s. Khi vận hành về mực nước yêu cầu thì vận hành lưu lượng xả bằng lưu lượng nước về hồ.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành đảm bảo mực nước của hồ thủy điện Sông Bung 4 không cao hơn mực nước hiện tại và chuyển chế độ vận hành theo quy định tại Quy trình 1865.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung thực hiện tốt việc thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Trong quá trình thực hiện đề nghị các công ty thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

* Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh kính đề nghị UBND các địa phương thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; bến đò, ngầm tràn; hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sạt lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân, cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó. Nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi điều tiết các hồ chứa thủy điện.

M.L